Cara Beritikaf

PADA Ramadan disunahkan kepada kita untuk beritikaf. Rasulullah SAW biasa beritikaf pada sepuluh hari terakhir Ramdan sebagaimana

Cara Beritikaf
dok
Ustad Jeffry Al Buchori
PADA Ramadan disunahkan kepada kita untuk beritikaf. Rasulullah SAW biasa beritikaf pada sepuluh hari terakhir Ramdan sebagaimana disebutkan dalam hadis: Dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi SAW beritikaf pada sepuluh (hari) yang terakhir di bulan Ramadan (HR Muslim).

Pengertian itikaf menurut istilah syar’i, yaitu berdiam (tinggal) di sesuatu tempat. Dapat dikatakan bagi orang-orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya sebagai mu’takif dan ‘akif atau orang yang beritikaf. 

Mengapa itikaf? Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim mengatakan, “Disyariatkannya itikaf adalah agar berkumpulya hati kepada Allah, berkhalwat dengan-Nya, dan memutuskan (segala) kesibukan dengan mahluk, serta hanya menyibukkan diri kepada Allah semata, sehingga ia mengingat-Nya, bertafakur dalam mendapat keridaan, dan mendekatkan diri kepada Allah...” 

“Hal itu dimaksudkan agar Allah bersikap lembut kepadanya pada hari kesedihan di dalam kubur, manakala sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya dan (manakala) tidak ada lagi yang dapat membahagiakan (dirinya), selain daripada-Nya. Inilah maksud dari itikaf yang agung itu. (Dikutip dari kitab Zadul Ma’ad Juz 2 hal.86-87). 

Itikaf juga boleh dikerjakan di luar Ramadan. Dalil tentang ini sebagai berikut, Dari Ibnu Umar bahwasannya ia bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar pada zaman Jahiliyah (dahulu), (yaitu) aku akan beritikaf pada malam hari di Masjidilharam.” Beliau SAW bersabda, “Tunaikanlah nazarmu”. Maka ia (Umar) pun beritikaf pada malam harinya (HR Bukhari dan Muslim).

Ibadah itikaf memiliki beberapa kaidah dan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana ibadah lainnya. Di antara kaidah yang harus ditepati adalah menyangkut waktu pelaksanaannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dimulainya itikaf dan berapa lama waktunya.

Pendapat yang rajih (paling kuat) mengatakan bahwa waktu itikaf yang paling baik dimulai sesudah Salat Subuh. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW apabila hendak beritikaf, maka beliau mengerjakan Salat Subuh, kemudian masuk ke tempat itikafnya.” (HR Abu Ya’la dan An-Nasa’i). 

Adapun batas minimal (waktu) pelaksanaan itikaf, para ulama pun berbeda pendapat. Menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj mengatakan, “Seseorang boleh beritikaf sesaat dalam waktu yang singkat.”

Selanjutnya mengenai rukun-rukun itikaf adalah sebagai berikut: pertama adanya niat. 

Karena tidak sah suatu amalan melainkan dengan niat. Sabda Rasulullah, “Setiap amalan itu hanyalah bergantung kepada niat.” (HR Muttafaq alaih).

Kedua, tidak disyariatkan di tempat lain kecuali di masjid. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 187: Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid. (*)
Editor: Dheny Irwan Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help