Si Palui: DAPAT IWAK

“Tapi abahnya, kadakah nitu iwak anggih urang tacicir,” bahas nang bini maulah Garbus jadi ragu.

Si Palui: DAPAT IWAK
Bpost/Riza
Ilustrasi Palui 

GARBUS dua laki-bini suah parahatan bajalanan di pinggir pantai wayah puhun kamarian, sakalinya andilalah kada disangka-sangka inya mandapat iwak sing ganalan tadampar di pasir, panjangnya ada pang kira-kira satangah mitir. Rupanya iwak nitu tahirit galumbang ka pantai. Iwak nitu masih hidup, muntungnya ungap-ungap. Ulih Garbus iwak itu diambilnya.

“Ini ngarannya rajaki basarah, ding-ai”, ujar Garbus awan nang bini.

“Tapi abahnya, kadakah nitu iwak anggih urang tacicir,” bahas nang bini maulah Garbus jadi ragu.

“Mun ulun tu, abahnya-ai…,himung haja pang mandapat rajaki numpluk kaya ini. Cuma ulun kaingatan awan papadahan guru waktu pangajian sumalam. Jar sidin, ‘ Supaya hidup kita ini babarkat, ambil nang halal-halalnya haja, jauhi nang haram-haram! Bahkan, jar sidin, sasuatu nang kada jalas halal-haramnya, yaitu nang ‘Syubhat’, sabaiknya kita tinggalkan jua”.

“Tarus.., iwak ini sabaiknya kita apa-akan ?” takun Garbus samakin ragu.

“Sabaiknya kita takunakan ha dulu awan Palui. Sualnya Palui tu urangnya kada suah tatinggal maumpati pangajian rutin tiap malam Jumahat di wadah Tuan Guru Haji Marzuki. Buhannya mangaji kitab,“ saran bini Garbus awan nang laki.

Singkat kisah, iwak nitu ulih Garbus laki-bini dibawa ka wadah Palui. Alhamdulillah.., kabalujuran Palui pas sadang ada di rumah. “Assalamu’alaikum !” jar Garbus .

“Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ..!”, sahut Palui pina mantap banar. “Napa habar, ikam dua laki-bini basanjaan ari datang, Bus ? Tuh.. bakul pina barat napa isinya?” takun Palui.

“Iya-am ni, Lui-ai. Kami ni datang handak manakunakan urusan iwak nang di dalam bakul inih”, jar Garbus, sambil mangaluarakan iwak matan bakul. (Lalu Garbus mangisahakan parihal inya manamuakan iwak tarsabut).

“ Nah.., manurut ikam, Lui..,napa hukumnya iwak inih (?)“ takun Garbus.

“Kalu manurut sapangatahuanku, karna kita kada tahu apakah iwak itu inya mimang tadampar dibawa galumbang, ataukah iwak nitu tangkapan nalayan nang tacicir, maka hukumnya jatuh kapada sasuatu nang basifat syubhat’”, ujar Palui nahap. “ Jadi, jar Palui pulang, “Saparti papadahan urang-urang alim, Disamping kita manjauhi nang jalas-jalas haram, kita jua sabaiknya maninggalakan hal-hal nang basifat Syubhat atau sasuatu nang maraguakan.”

“ Amun nangkaya itu…, kadapapa, Lui-ai. Aku banyak-banyak manarima kasih awan ikam. Kami minta parmisi. Iwak ini handak kami bulikakan pulang ka pantai tadi.” Sambil handak babalik awak, Garbus baucap pulang, ”Padahal , Lui-ai .. Jaka iwak ini halal, rancanaku tadi iwak ini pacangan kupanggal dua, gasan ikam sapanggal, kami sapanggal”

“Mandangar ucapan Garbus tarsabut, Palui ancap mangiyau kawannya nitu, ’Anu… Bus, hadangi satumat Aku ma-itihi kitabnya bujur-bujur dahulu.” (Palui ancap masuk ka rumah, samantara Garbus laki-bini mahadangi di halaman sambil bajintingan bakul iwak ).

Kada lawas Palui kaluar pulang ka tiras rumah sambil baingkutan parang bungkul, saraya inya baucap, “Kaya ini, Bus-lah.. Hari satumat lagi malam, kadap galap- gulita. Amun iwak nitu ikam bulikakan, ikam andak pulang ka pantai, iwak tu tantu akan mati. Sampai isuk inya akan manjadi buruk, itu baarti mubajir, Bus-ai. Nah.. ulih karna itu..manurut pandapatku.., bardasarkan asas ‘manfaat-mudharat- sabaiknya iwak nitu kita panggal dua haja sudah.”

“ Satuju ..!!”, ujar Garbus panuh samangat. “ Salabihnya kita banyak-banyak minta ampun minta ridha, kalu pang iwak ini mimang anggih urang tacicir.” (Ifan, sahibul hikayat matan rawasari).

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help