Kanal

Si Palui: Azan Subuh

Ilustrasi Palui - Bpost/Riza

BANYAK masjid atau langgar di banua kita naya, Alhamdulillah bila hibak tarus, tapi bila puang alias kusung makalahan am ngalih disambat kena jatuh tasalah aku.

” Pasang surut Bus ai, salawas aku jadi kaum masjid di sini, bahanu puang alias ba dalapan atau ba sambilan haja jamaahnya, padahal masjid ganal,” ujar Palui kaum masjid ka Garbus.

“Urangnya di kampung lingkungan masjid ni banyak banar, maka bisa saitu haja!” sahut Garbus.

“Ya, maklumlah cuaca ikstrim ujar urang wayahni, hujan saling labatan pada waktu subuh, jadi kadada nang kawanya lapas pada bubungkun kalu?” tangguh Palui.

“Kada salah salat Subuh nitu paling ganal pahalanya, karana banyak urang nang kuler datang ka masjid, makin pisit salimut, urang mangaji sampai azan Subuh sudah, parasanya dinyanyiakan, jadi ai bapajam banar mata,” Tulamak manyahuti.

Karana kaum masjid tugasnya bahanu marangkap jabatan, kaya wakil kapala daerah jua, bila pimpinan daerah bahalanagan maka nang tampil wakil pimpinan daerah nang jadi pimpinannya untuk samantara. Kaya nitu jua Palui, tukang azan bahalanagan hadir, inya marangkap tukang azan salat Asar kamarian Arba tadi. Antah kanapakah Palui, azan Asar kaya urang azan salat Subuh, babuat kalimat nang artinya labih baik salat daripada guring, imbah tuntung azan, Palui ditagur ulih pangurus masjid. Napa maka maniniwah azan salat Asar kaya azan salat Subuh.

”Inya napa Lui ikam azan salat Asar kaya azan salat Subuh?” takun pak Utuh Putih katua masjid ka Palui.

“Ulun pak Utuh ai, asa garigitan banar wan buhan masyarakat, bila azan satangah ampat ni urangnya banyak guringan, ada nang hanyar bulik di sakulahan, bulik di pasar, bulik di kantur wan bulik di gawian lainnya, sampai di rumah balajur taguringan kauyuhan, salat Asar kada diperhatiakan lagi, makanya ulun kaya azan Subuh mamanggil warga masyarakat di sini,” sahut Palui pinak kada tahu-tahu muha.

“Ayuha masuk akal haja jar ikam nitu Lui, cuba lihati kada banyak kalu jamaah kita ni nang salat Asar bajamaah, kena salat Maghrib hanyar banyak, karana urang sudah bangunan dari guringnya,” ujar sidin lihum, manarima ulah Palui kaya nitu.

“Napa wayahni pagawai lima hari kerja, kakanakan sakulah lima hari sakulah jua, jadi pang puhun kamarian hanyar datangan ka rumah, sudah nitu taguring kalapahan, jadi salat Asar taabaikan pak Utuh ai, iyakah?” Palui manahapi ka sidin.

“Tapi sakali ini hajalah, isuk ikam azan Asar kada usah kaya azan salat Subuh, mambari supan, malalain pada azan di masjid lain Lui lah?” katua masjid mahiba ka Palui, jangan lagi diulangi azan salat Asar kaya azan salat Subuh. Sidin asa tasupani salaku katua masjid.

“Salat Asar isuk, suruh turun tukang azannya pak Utuh ai?” suruh Palui.

“Kena aku padahi si tukang azan salat Asar isuk kamarian, jangan azan kaya Palui saparti azan Subuh,” sidin basahut-sahutan wan Palui.

Han jarku kalah katua masjid dapat akal Palui. Siapa dulu si Palui ni, kada kawa dilawan.

Akhirnya isuk kamarian banyak nang datangan ka masjid salat Asar, supan kena masjidnya ganal urangnya kada tapi ada nang salat di masjid nitu. (aan maulana/penulis matan kuta dudul,HSS)

Editor: BPost Online
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Berita Populer