Kanal

Si Palui : Lina-Linang Banyu Mata (2)

Si Palui Lina-linang -

TUNTUNG sembahyang subuh, umpat urang tawaf mangulilingi Kabah. Kalu pina banyak banar urangnya, Palui wan bininya bajalanan balilihat jujualan urang Arab nang sungsung banar buka bajualan.

Ada nang bajualan nang kawa gasan dibawa bulik gasan oleh-oleh, tapi banyak jua nang bajualan gasan mamanasi parut. Nah, Palui wan bininya musti singgah mangopi dahulu. Dua real sacangkir plastik. Limbah itu kaluar masuk toko, atawa malihati jujualan Arab di pipinggir jalan. Biasanya kukuciak manawarakan.

Lima real! Lima real! Bagus! Sambil manating-nating dan mangangajalakan jujualannya.

Palui lawan bininya tapaksa singgah. Batatawaran. Campur-campur bahasanya. Kalu perlu main tunjuk atawa isarat lawan tangan aja, sebab panguasaan bahasa masing-masing tabatas.

Sakira tenaga hemat, dan kada talalu uyuh bulang-bulik, sembahyang Dzohoer dan Asyar kada babulikan lagi. Kaya itu jua sembahyang Magrib wan Isa. Waktu mahadang ka Asyar atawa mahadang ka Isa digunaakan Palui gasan baamal. Kalu kada mandarasi Alquran, inya mambaca tasbih. Baistilah nukar tasbih gasan bahitung.

Hanyar aku marasa bujur-bujur baibadat salawas di Masjidilharam ini, ujar Palui dalam hati.

Kalu di banua, bilang balang kambingan. Mudahan aku panjang umur, kawa bulik lagi ka banua, dan kawa manjalanakan sembahyang lima waktu kada batitinggalan lagi.

Bahimat banar Palui baamal dan maminta ampun lawan Tuhan. Inya marasa banyak banar badosa. Banyak jua parubahan kalakuannya.

Panyabar banar, dan katuju manolong urang nang parlu ditolong.

Lawan duit kada bahitungan. Kalu taimbai nginuman limbah sembahyang Subuh, siapa aja, dibayariakannya. Lalui ai sasain banyak kapatuhannya. Kada nang sabanua aja pang, tapi urang lain gin banyak nang jadi sahabatnya.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Berita Populer