TOPIK

Si Palui

Si Palui : Lina-Linang Banyu Mata (2)

Kalu pina banyak banar urangnya, Palui wan bininya bajalanan balilihat jujualan urang Arab nang sungsung banar buka bajualan.

 • Si Palui: Larang Ungkus

  LAWAS kada kalihatan rupanya Palui sabulanan ini umpat kursus katarampilan manjahit di Banjar. Imbah bulik ka kampung langsung inya bahutang

 • Si Palui: Gawian Malihat Hari

  SUDAH sabulanan labih Palui jarang banar bagana di rumah. Mulai baisukan inya sudah tulak basapida sampai parak ashar inya hanyar bulik ka rumah.

 • Si Palui: Kalambu Burung

  PALUI paling katuju baharaguan binatang. Parnah inya baharaguan hayam wan itik, ada pang sampai dua puluh ikung banyaknya.

 • Haruk Sapasaran

  SABAN baisukan palui laki-bini babagi tugas rumah tangga. Hari ini palui dapat tugas maurus anaknya nang masih halus wan batatukar ka pasar

 • Si Palui: Putih Lamak

  Samalam tahabar Palui wan anak bininya bulikan ka banua, babulik pulang ka gawian lawas yaitu bahuma wan bakabun.

 • Si Palui: Nyaman Dahulu

  WAYAH INI banyak bubuhan badahi nang rakus, kuluh wan handak nyaman saurangan haja, hantup sana hantup sini, halal atawa haram dianggapnya sama haja

 • Si Palui: Sapida Mutur Hirit

  SATIAP hari Palui tulak ka wadah pumpa minyak bensin mambawa dua bigi jirigen ganal. Inya tapaksa umpat baantri maklum sudah labih samingguan

 • Si Palui: Sama-sama Kada Jadi

  LAGI halus Palui diharagu ulih mamarinanya, makanya inya disayangi banar. Samunyaan kahandaknya dituruti makanya sampai ka tuha jadi ungah banar

 • Si Palui: Palandauan

  PALUI tamasuk paling pangoler wan rancak bangun malandau. Sudah jua inya dipadahi ulih umanya abahnya supaya maubah kalakuannya

 • Si Palui: Tapilih Bangkung

  PALUI wan kakawalannya dahulu biasa baulah parsatuan ngarannya PARGUM alias Parsatuan Guring Malandau dan wayah handak puasaan

 • Si Palui : Mayat Bejalan

  ADA manusia nang dasar pintar bahasa Inggris. Umpama ditakuni langkar apa bahasa Inggrisnya jawabnya pasti beautiful.

 • Si Palui: Batangsa Kompor

  Mandangar bininya bilang kasasahangan banar handak bakompor kaya urang, ahirnya Palui hakun jua manukarakan kompor.

 • Si Palui: Bacabut Gigi

  SUDAH samingguan ini Palui kasakitan gigi. Bawaannya manyanyarik tarus kada kawa mandangar urang ribut sadikit, inya lalu kukuciak sarik

 • Si Palui : Baju Kasayangan

  BAISUKAN itu Palui sungsung banar bangun. Imbah sembahyang subuh inya langsung babarasih halaman lalu mancibuk banyu gasan mandi.

 • Si Palui: Sudah Mandiri

  PALUI salawas barumah tangga sudah dapat anak satangah lusin talu ikung anak lalakian dan talu ikung jua anak bibinian.

 • Si Palui : Kipas Angin

  WAYAH parak puasa tadi, bubuhan urang kampung bagutung-ruyung mangganali wan mambagusi langgar supaya kawa manampung urang banyak.

 • Si Palui: Sakaligus Dua

  Masalahnya sutil haja, tapi karna ada kaitan wan kuitan, maka Palui sapadangsanakan tapaksa umpat mamikirakan.

 • Si Palui: Fitnah

  Bini Garbus rupanya sudah hamil tuha dan ujar bidan tinggal mahadang harinya haja lagi.

 • Si Palui: Panyakit Kulistarul

  Kaya biasanya, imbah Isya rami sudah buhannya tu barucau di warung. Suara Garbus biasanya nang panyanyaringnya.

 • Si Palui: Kapolsek

  NGARANNYA gin sudah bakawal matan lagi halus, Palui sapakawalan sudah nangkaya dingsanak saurang.

 • Si Palui : Jalan Pintas

  ALANAN di kampung Palui nang hanyar talu bulan dibaiki sakalinya rusak pulang. Banyak luangnya wan aspalnya rumbih kiri-kanan.

 • Ahli Hisab

  “Mun malihat pangalaman, tukacil ni pasti makanannya nasi sop,” ujar Garbus wayah tulakan ka wadah Tukacil.

 • Si Palui : Garing Kada Batungkih

  NANGKAYA biasanya imbah sumbahyangan isya bubuhannya bakumpulan di pus jaga. Ujar urang wayah ini marumpi atawa bahadu wisa pandiran.

 • Si Palui: Kada Cangkal

  WAYAH badudukan di warung Acil Irus bubuhannya mamanderakan jaman nang sasar tahun sasar basakit. Haraga-haraga makin hari makin balarang.

 • Si Palui: Tapih Batik

  Kada lawas tadi inya bulik landung malam pulang. Sambil bajalan bulik inya bapikir kayaapa baulah alasan sakira bininya kada sarik

 • Si Palui: Manyampuk Haji

  Maka sibuklah kakawalannya si Gabus, Tulamak wan Tuhirang baulah lawang sakiping, mancat pagar halaman salajur basaruan

 • Si Palui: Ya Aluh ya Aluh

  "Kita balaki-babini ini umanya-ai haruslah saling mamahami supaya tatap ruhui," ujar Palui.

 • Si Palui: Kada Babayar

  udah satangah bulan ini inya kada kalihatan bakakawanan di kampung. Di masigit gin pina kada cangul jua, padahal Palui tamasuk bubuhan kaum jua.

 • Si Palui : Salah Nang Manyaru

  Amun ada urang manyaru basalamatan, bubuhan Palui wan kakawalannya takanal paling rajin mandatangi. Nang paling basumangat si tulamak.

 • Si Palui: Ilmu Palui

  “Mun malihat pangalaman, tukacil ni pasti makanannya nasi sop,” ujar Garbus wayah tulakan ka wadah Tukacil.

1 2 3 4 Next  Last ›
© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved