TOPIK

Si Palui

 • Si Palui: Mati Lamas

  BINI Palui diundang ka Balai Desa gasan mahadiri pangarahan wan caramah tentang KB. Karna kabalujuran bini Palui sibuk baharaguan anak

 • Si Palui: Batukan

  SUDAH samingguan ini Palui kada kalihatan mangaluar pada rumah. Jangankan bakakawalan, umpat sambahyang bajamaah di masigit haja inya kada parnah lagi

 • Si Palui: Angguta Tim Kesebelasan

  PALUI wayah musim main bal bahari jarang banar ada di banua. Paling saminggu inya cangul, minggu kainanya hilang pulang.

 • Handak Kawin

  SAMINGGUAN ini Tulamak kalihatan pina ada nang dipikirakan banar. Rancak inya taungut saurang, tapi nang anihnya satiap ditakuni kakawalannya

 • Si Palui: Tarifnya Dubel

  BUBUHAN Palui wan kakawalannya sawat jua bajajalanan sampai ka Jakarta. Ada pang saminggu bubuhannya di sana umpat badiam di rumah mamarinanya Garbus.

 • Si Palui: Lampu Habang Hijau

  SASAR hari Banjar sasar camuh. Sabarataan sakahandak hati. Sungai ditutup, jalanan bakipit karna dipakai gasan bajualan lalu maulah macet,

 • Si Palui : Handuk

  WAYAH kadada gawian tadi Palui, Garbus wan Tulamak bajalanan ka kuta, apalagi hari itu adalah hari pasar jadi banyak nang kawa dilihat.

 • Si Palui : Pagat Tali Salawar

  PAMBAKAL Anjam mangiyau bubuhan pamudanya nang salawas ini umpat aktip baulahraga. Rupanya handak diadakan partandingan main bal antara kampung

 • Tatap Rugi Ganal

  PALUI itu tamasuk cangkal bacari razaki. Samunyaan usaha digawinya, asal jadi duit kawa mahidupi anak bini di rumah. Wayah musim limau ini Palui

 • Si Palui: Bamuha Kandal

  "Aku paham haja ikam ma-ambung aku Bus ai, karna aku tahu bahwa ikam balum kawa mamunahi hutang. Aku kada managih Bus ai," ujar Tulamak.

 • Si Palui: Urang Pintar

  SUDAH baminggu-minggu ini Garbus ngalu kapala mamikirakan bininya nang garing, sudah dibarimakani macam-macam lungsur balum waras jua.

 • Si Palui: Larang Ungkus

  LAWAS kada kalihatan rupanya Palui sabulanan ini umpat kursus katarampilan manjahit di Banjar. Imbah bulik ka kampung langsung inya bahutang

 • Si Palui: Gawian Malihat Hari

  SUDAH sabulanan labih Palui jarang banar bagana di rumah. Mulai baisukan inya sudah tulak basapida sampai parak ashar inya hanyar bulik ka rumah.

 • Si Palui: Kalambu Burung

  PALUI paling katuju baharaguan binatang. Parnah inya baharaguan hayam wan itik, ada pang sampai dua puluh ikung banyaknya.

 • Haruk Sapasaran

  SABAN baisukan palui laki-bini babagi tugas rumah tangga. Hari ini palui dapat tugas maurus anaknya nang masih halus wan batatukar ka pasar

 • Si Palui: Putih Lamak

  Samalam tahabar Palui wan anak bininya bulikan ka banua, babulik pulang ka gawian lawas yaitu bahuma wan bakabun.

 • Si Palui: Nyaman Dahulu

  WAYAH INI banyak bubuhan badahi nang rakus, kuluh wan handak nyaman saurangan haja, hantup sana hantup sini, halal atawa haram dianggapnya sama haja

 • Si Palui: Sapida Mutur Hirit

  SATIAP hari Palui tulak ka wadah pumpa minyak bensin mambawa dua bigi jirigen ganal. Inya tapaksa umpat baantri maklum sudah labih samingguan

 • Si Palui: Sama-sama Kada Jadi

  LAGI halus Palui diharagu ulih mamarinanya, makanya inya disayangi banar. Samunyaan kahandaknya dituruti makanya sampai ka tuha jadi ungah banar

 • Si Palui: Palandauan

  PALUI tamasuk paling pangoler wan rancak bangun malandau. Sudah jua inya dipadahi ulih umanya abahnya supaya maubah kalakuannya

 • Si Palui: Tapilih Bangkung

  PALUI wan kakawalannya dahulu biasa baulah parsatuan ngarannya PARGUM alias Parsatuan Guring Malandau dan wayah handak puasaan

 • Si Palui : Mayat Bejalan

  ADA manusia nang dasar pintar bahasa Inggris. Umpama ditakuni langkar apa bahasa Inggrisnya jawabnya pasti beautiful.

 • Si Palui: Batangsa Kompor

  Mandangar bininya bilang kasasahangan banar handak bakompor kaya urang, ahirnya Palui hakun jua manukarakan kompor.

 • Si Palui: Bacabut Gigi

  SUDAH samingguan ini Palui kasakitan gigi. Bawaannya manyanyarik tarus kada kawa mandangar urang ribut sadikit, inya lalu kukuciak sarik

 • Si Palui : Baju Kasayangan

  BAISUKAN itu Palui sungsung banar bangun. Imbah sembahyang subuh inya langsung babarasih halaman lalu mancibuk banyu gasan mandi.

 • Si Palui: Sudah Mandiri

  PALUI salawas barumah tangga sudah dapat anak satangah lusin talu ikung anak lalakian dan talu ikung jua anak bibinian.

 • Si Palui : Kipas Angin

  WAYAH parak puasa tadi, bubuhan urang kampung bagutung-ruyung mangganali wan mambagusi langgar supaya kawa manampung urang banyak.

 • Si Palui: Sakaligus Dua

  Masalahnya sutil haja, tapi karna ada kaitan wan kuitan, maka Palui sapadangsanakan tapaksa umpat mamikirakan.

 • Si Palui: Fitnah

  Bini Garbus rupanya sudah hamil tuha dan ujar bidan tinggal mahadang harinya haja lagi.

 • Si Palui: Panyakit Kulistarul

  Kaya biasanya, imbah Isya rami sudah buhannya tu barucau di warung. Suara Garbus biasanya nang panyanyaringnya.

 Prev 1 2 34 5 6 7 Next  Last ›
© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved