TOPIK

Si Palui

Si Palui: Katuju Wan Bangkaknya

BILA di rumahan haja atawa kada bajalan kamana-mana Palui katuju banar batapihan wan babaju kaus kutang haja, imbah itu kada basalawar dalam pulang.

 • Si Palui : Tapakai Salawar Anak

  TULAMAK himung banar karna wayah bubuhan kampung maadaakan kagiatan gutung ruyung, inya ditunjuk sabagai pimpronya alias kapala gawi.

 • Si Palui : Merek ML

  ANAK palui nang lalaki pina ngalih banar diurus, sudah balajar pina kuler, balum lagi kalakuannya nang kada tapi sanunuh, tamasuk urusan bapakaian

 • Si Palui : Burit Kancang

  BILA Palui, garbus wan Tulamak bahulutan wan basambatan, pasti nang paling rancak kana hapak itu adalah si tulamak. Napa makannya kada baingat

 • Si Palui : Minta Dibulikakan

  Akibat cangkal bacari, Palui kawa jua mangumpulakan duit gasan baubat. Inya handak maubati panyakit burutnya nang sudah lawas diharitnya

 • Si Palui : Mambarakat Jua

  LAGI kakanakan bubuhan Palui paling katuju bila ada urang baaruhan, karna umpat mangganii bagawian di pangawahan atawa basusurung

 • Si Palui : Katahuan Maling Jua

  WAYAH panghidupan makin sakit, haraga-haraga balarang, gawian ngalih dicari maka makin batambahlah bubuhan urang miskin, urang malarat dan mandarita

 • Si Palui : Prakiraan Cuaca

  HANDAK sabulanan ini cuaca bilang kada manantu. Nang kalihatan pina tarang, kada tahunya mandagui turun hujan saling labatan ditambah pulang

 • Si Palui : Bahual Potongan

  BINGUNG Tulamak handak manukar sapida mutur hanyar atawa nang bakas. Amun nang hanyar mau kada mau inya manambah duit lagi

 • Si Palui : Dikarukut Bini

  Rupanya parasaan lawan pengalaman si Palui nang umpat upgrading sama kaya urang jua.

 • Si Palui : Maranyau

  SABAN handak guringan Palui wan bininya pasti bapapandiran, bagagayaan sambil bagaritikan.

 • Si Palui : Tatak Talu

  HARI Ahad samalam bubuhan Palui wan kakawalannya tulakan ka Banjar, handak bajalanan ka pasar. Sabujurnya kadada mancari napa-napa

 • Si Palui : Bahirit

  SATIAP hari Palui tulak ka wadah pumpa minyak bensin mambawa dua bigi jirigen ganal. Inya tapaksa umpat baantri maklum sudah labih samingguan bilang n

 • Si Palui : Anak Partama

  Palui himung banar karna satumat lagi inya cagar manjadi abah. Ujar dukter tinggal mahadang harinya haja, bininya cagar maranakakan anak nang partama

 • Si Palui : Bakisah Pahumaan

  KALU bubuhan urang kampung Palui madam ka banua urang gasan bacari wajar haja karna pancarian di banua sakit apalagi wayah musim karing kada kawa

 • Si Palui : Batu Masin

  PALUI katuju banar bacari batu di sungai nang parak kampung. Amun dapat batu nang pina bagus imbah itu dikumpulakan lalu kena amun ka Banjar atawa

 • Si Palui : Urang Pintar

  SUDAH baminggu-minggu ini Garbus ngalu kapala mamikirakan bininya nang garing, sudah dibarimakani macam-macam lungsur balum waras jua

 • Si Palui Ubat Harat

  MUNGKIN karna matan halus sudah tabiasa tahan bagadang, mandi di sungai wan bahujan bapanas di pahumaan maka Palui wan kakawalannya sampai katuha

 • Si Palui : Iwak Hanyar

  SUDAH saminggu dirawat di rumah sakit, Palui balum dibulihakan bulik karna panyakitnya pina masih barat haja. Karnanya inya makin muyak

 • Si Palui : Manyasal Manang

  Imbah tuntung Piala Dunia nang di Afrika Selatan, Palui pina rancak banar talihat maungut di palataran rumahnya.

 • Si Palui : Lambat Payu

  BANYAK bakawan, dasar kadada ruginya. Ujar urang bisa manaikkan rajaki. Makin banyak kawan, makin banyak jua rajaki nang datang

 • Si Palui : Saling Manulung

  SAMPAI umur labih maniga puluh, Tulamak balum jua hidup bakawan alias babini. Padahal kakawalannya nangkaya si Palui wan Garbus balalajuan babanyakan

 • Si Palui : Dihalat Guguling

  DAHULU wayah Palui lagi anum, bila handak musim liburan sakulahan bubuhannya umpat jua baulah rancana maadakan piknik. Biasanya nang dipilih ka gunung

 • Si Palui : Hayam Saungan

  Buhuhan Palui imbah mulai ganalan sampai babinian kasukaannya paling katuju manyaung hayam, sama katujunya wayah lagi halus basaung jangkrik.

 • Si Palui : Tasalah Tangguh

  Kamarian itu bubuhannya dudukan di gardu sambil mahadang dauh ashar, bapapanderan ka hulu ka hilir sambil marawai urang lalu lalang

 • Si Palui : Akuarium Timpakul

  KAKAWALAN takumpulan dirumah Palui, Tulamak, Tuhirang, Garbus. Rupanya ada hal yang anih di rumah Palui. Palui ba-isi akuarium iwak timpakul

 • Si Palui: Si Guldap

  PANAKAWAN Palui biarpun kada bakula tapi mulai matan halus sampai ganal inya badiam sabanua. Jadi bubuhannya sudah saling mangatahui tabiat tingkah

 • Si Palui : Kana Razia Sajam

  HARI itu, bini Garbus pina balisah bangat kaluar masuk, ka palataran, ka dapur malihati jam. Inya mahadang lakinya nang kalawasan ka pasar

 • Si Palui: Umpat Bagalar

  IMBAH datang dua talu kali madam, Palui pina makin baubah banar. Tapi nang baubah paling pakaian baju salawarnya, kalakuannya tatap haja kaya bahari

 • Si Palui: Atas Maatasi

  Kakawalan Palui panasaran banar, bubuhannya handak tahu rumusnya maka salawas Palui balaki babini wan Zaleha sama sakali kada biasa tadangar bahualan

 • Si Palui : Hanyar Ba-HP

  WAYAHINI di kampung Palui hanyar masuk sinyal HP. Mandangar ada sudah toko HP, bubuhannya manukaran jua sabuting saurang

1 2 3 4 Next  Last ›
© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved