TOPIK

Si Palui

Si Palui Salah Servis

Kada sawat lawas jadi pagawai pamarintah, Palui sudah dijulungi sapida mutur dinas ulih kantur wadahnya bagawi.

 • Si Palui : Karas Kapala

  GARBUS wan Tulamak rami mamander Palui wan bininya nang hanyar ampat lima tahun kawin,

 • Batangsa Kawin

  Nangkaya itu jua wan bini Palui, inya setengah mati mahagai si Puput, anak panuhanya nang lagi naik bujang.

 • Si Palui : Hidung Parak Pipi

  Palui wan Garbus rami mamandirakan acara tivi wayahini nang kadada supan-supan lagi bajajapaian, bapalukan wan bacaciuman walaupun lain muhrimnya

 • Isya Masuk

  Kikisahan urang di kampung, ayam wan itik si Palui haja lagi ujar nang ada, nang lainnya sudah habisan dicuntani si maling.

 • Si Palui : Rongong

  Palui pahaman nang kukuriak itu hidungnya rongong jadi manyambat salambar itu adalah salawar. Maksudnya inya kahilangan saraba salambar.

 • Tambahi Kakurangannya

  "Adakah bubuhan ikam baisi ruku? Masam muntungku nah, parak satangah hari aku kada baruku," ujar Garbus maminta ruku.

 • Syarat Babini

  Maka bilang badadua pina mahahing, kadada nang maunya mangalah alias balamah. Kada siang kada malam pokoknya nangkaya kucing wan anjing bila batamuan

 • Dibasmi Dibasmi

  “Di.... basmi dibasmi dibasmi..... dibasmi dibasmi dibasmi..... Urang tuha panyarikan, dibari Ubat ini, ampih panyarikan,...”

 • Si Palui : Asa Lapang Dada

  Maaf bamaafan itu ihlas haja bila ada salah hilaf, tapi sual hutang kada kawa dimaafakan karna itu urusan dunia.

 • SiPalui : Salah Tuan Rumah

  Amun ada urang manyaru basalamatan, bubuhan Palui wan kakawalannya takanal paling rajin mandatangi.

 • Si Palui : Canggih

  Palui ini tamasuk canggih, tapi canggihnya kada karna kaharatannya, tapi canggihnya adalah Cangkal Bahutang Ngalih Ditagih.

 • Palui : Tatinggal Saraka'at

  Palui di kalangan kakawalannya digalari santri hanyar karna sabalumnya inya tamasuk bambung kaya nang lainnya jua.

 • Pak Mantri

  Tapi walaupun jarang banar bulik tatap haja satiap hari mangirimi kul wan aruwah abah umanya

 • Sudah Tabiat

  Imbah babarapa bulan Palui kawin, pinanya kadada parubahan jua kalakuannya nang pangoler wan katuju bangun malandau, lalu mintuhanya mulai sarik.

 • Kada Singhaja

  “Umur manusia kadada nang tahunya kacuali Tuhan, makanya rajin-rajinlah baibadah apalagi bulan suci ini,” ujar Palui.

 • Si Palui : Mamancuk Kadundung

  "KAMARIAN bubuhan ikam sabarataan kusaru karumah gasan buka puasa, salamatan saraba sadikit,” ujar Tulamak.

 • Si Palui : Ilat Tasilahu

  Pura-pura tasalah bapandir, singaja mamancing-mancing. Pura-pura ba-ucap, incaan ilat tasilahu, tapi nang bujurnya handak mambunguli bini.

 • Si Palui : Nikmat Ramadhan

  Kenikmatan napa nang ikam rasakan Lui maka pina handak manambah bulan puasa jadi saratus hari

 • Si Palui: Mambalah Batung

  Haji Adul basaruan sampai ke Banjar, salajur manyaruani Palui, Garbus, Tuhirang dan Tulamak, sakalian wan bininya masing-masing.

 • Si Palui : Disumpahi Umbui

  Malihat Umbui Saudah kasasarikan Tulamak baundur handak bukah, tapi batisnya tabarusuk ka lubak

 • Si Palui : Doa Salamat

  “Bila bulan anum tiap hari ahad pasti ada urang nang bakakawinan lalu kaya apa rancana kita?”

 • Kakarasan Laki

  Manukar kupinya biar sagalas tapi duduknya dua-tiga jam, pukuknya amun kada habis surat kabar tadi kada harapan bagarak tu pang pada kadudukannya.

 • Si Palui : Mauyahi Hayam

  Sudah jua kucubai bapuluh-puluh bigi bawang habang tapi kada kawa manangkapnya, bahkan hayamnya makin liar

 • Si Palui : Takutan Ka Puskesmas

  Palui mengatakan jera ke rumah sakit karena sakit karena hendak di suntik 5 kali sehari.

 • Si Palui : Bajual Pundut

  “Aku baulah wan manjual pais, ba-bungkuh, pupudak, lapat, buras, lalampar, nasi pundut, nang pabungkusnya daun pisang balipat-lipat"

 • Si Palui : Saraba Labih

  Ada lagi kalabihan lainnya nang kada kalihatan tapi hanya bisa dirasakan, yaitu Lakiku itu ada baisian tiga bigi butir di kapalanya

 • Cabang Hanyar

  Salain itu wayah ini Palui bilang kadada baisi waktu lagi gasan anak-bini.

 • Si Palui : Di Sakulah Pandiam Banar

  Sampai di sakulahan, sudah banyak kakawalannya nang sama-sama handak ma-ambilakan buku rapor anaknya, lalu Palui umpat jua duduk

 • Si Palui : Masuk Tantara

  Tagal, Utuh tu anak nang taat wan babakti lawan kuwitan. Napa ja disuruh atawa dipasani kuwitan, karap digawi wan diingatakanny

 • Si Palui - Katuju Wan Bangkaknya

  Karna mandangar bininya handak manyambal, lakas ai palui tulak tuju ka puhun asam nang babuah di balakang rumah

1 2 3 4 Next  Last ›
© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved